• دانلود زیرنویس فیلم The Wolf and the Lion 2021 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم The Wolf and the Lion 2021 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم The Wolf and the Lion 2021 گرگ و شیر یک فیلم خانوادگی ۲۰۲۱ خانواده Gilles de Maistre است که اسکریپت را با همسرش Prune de Maistre نوشت. ستاره فیلم Molly Kunz، که به کابین پدربزرگش باز می گردد و خود را به مراقبت از یک توله گرگ و توله شیر می دهد